ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

Tính năng mới cập nhật

- Chuyển điểm từ Excel: Xuất file Excel từ phần mềm SMAS, ESAM,.. và đưa vào Viedu, điểm sẽ được cập nhật vào hệ thống.
- Nhận xét bằng âm thanh: Giáo viên sử dụng micro để ghi âm nhận xét, bản ghi âm sẽ được gửi về điện thoại phụ huynh.